Put-optie, hoe werkt het? - Probeleggen (2023)

Is het dividend van Shell nog veilig?

Met een zeker dividend dat ook nog eens vrijwel jaarlijks werd verhoogd gold het aandeel van olieconcern Royal Dutch Shell als een weduwen en wezen fonds. Niet voor niets hebben vrijwel alle beleggers stukken in portefeuille en is het fonds het meestverhandelde aandeel op de Amsterdamse beurs. Bij de huidige lage olieprijs lijkt het dividend echter niet meer zo zeker als voorheen, mede doordat de winstgevendheid van het concern onder druk komt te staan. Voor 2020 zijn er voldoende kasmiddelen om het dividend te blijven uitkeren, maar als de olieprijs niet oploopt komt het zekere dividend in gevaar. Dit heeft de afgelopen periode geleid tot sterke koersfluctuaties en u kunt zich voorstellen dat de koers nog verder onder druk komt te staan wanneer de olieprijs op dit niveau blijft. Wilt u zich indekken tegen het risico van koersdaling, maar wel blijven profiteren van koersstijging en dividend? Dan zou u kunnen overwegen put-opties aan te schaffen. Maar hoe werkt dit precies?

De put-optie heeft een groot aantal overeenkomende kenmerken met de call-optie. Ook in geval van put-opties is er namelijk sprake van een looptijd en een uitoefenprijs. Maar er is een heel belangrijk verschil: als de onderliggende waarde stijgt, dan zal de put dalen, en andersom. Wie een put-optie koopt, speelt dus in op beursdaling.

Om verwarring te voorkomen kunt u het beste de definitie vergeten, en dit onthouden:
Call-optie = Kooprecht
Put-optie = Verkooprecht

De put-optie geeft het recht tot verkoop. Een put wordt vaak vergeleken met een brandverzekering. Alsiemandeen eigen huis bezit en zijn bezit wil verzekeren tegen brand, kan hij een brandverzekering afsluiten. Voor deze brandverzekering zal hij jaarlijks een premie moeten betalen. Wanneer het huis in het jaar daarna niet afbrand, heeft hij zijn premie voor niets betaald. Mocht zijn huis echter wel afbranden binnen de looptijd van de verzekering dan zal de verzekerdeeen schade-uitkering ontvangen.Op die manier is hij/zij beschermd.

Met een gekochte put-optiekunt u daarmee een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel, verzekeren tegen ‘brand’, oftewel een waardedaling. Als ueen put-optie heeft op bijvoorbeeld het aandeel Shell, dan betekent dit dat u het recht heeft aandelen Shellte verkopen voor een bepaalde prijs. Voor dit recht tot verkoop betaalt u een premie.

(Video) ProBeleggen en LYNX presenteren het Tips en Trades Portaal

De koper van een put-optie heeft het recht om gedurende een bepaalde tijd een onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.Wanneer de onderliggende waarde daalt, neemt uw put-optie in waarde toe. Wanneer de onderliggende waarde stijgt, zal de put-optie echter in waarde afnemen.

Wanneer kopen?
De vraag is nu wanneer u een put-optie kunt kopen. Er zijn twee redenen om een put-optie te kopen:

1.Wanneer u aandelen in bezit heeft en deze wilt verzekeren tegen een waardedaling biedt een put-optie uitkomst. Met de koop van een put-optie dekt u uw aandelen af. Stel dat u aandelen Shellin bezit heeft op een koers van €17 en deze aandelen wilt afdekken op een niveau van €15. U koopt in dit geval een put-optie met een uitoefenprijs van €15. Door de koop heeft u gedurende de looptijd van de put-optie het recht de aandelen Shellte verkopen voor €15. U zult alleen gebruik maken van uw recht wanneer de aandelen onder de €15 noteren. Wanneer de aandelen meer dan €15 noteren (bijv €20) is het immers veel interessanter de stukken op de beurs te verkopen voor een hogere prijs. Wanneer de aandelen onder de €15 noteren op einddatum, kunt u gebruik maken van uw verkooprecht op €15. Dankzij de put blijft uw verlies beperkt. In dit geval is uw verlies: aankoopkoers Shell+ betaalde premie voor de putoptie – €15. Stel dat u de aandelen hebt gekocht voor €17 en dat u op dat moment een put-optie kocht die u 9 maanden lang de mogelijkheid gaf de aandelen weer te verkopen voor €15 per stuk. De put-optie kostte €1 en de totale investering was dus €18. U wist dan vooraf dat wat er ook gebeurde, u altijd €15 zou terugkrijgen en het verlies dus beperkt was tot €3. Zou het aandeel dalen naar €12, €5 of €2. Het verlies bleef beperkt tot €3. Mocht de koers stijgen naar €25 dan maakt u geen gebruikvan uw verkooprecht en verkoopt de aandelen gewoon op de beurs voor €25 per stuk. Een mooie winst en dan hebben we nog geen rekening gehouden met het hoge dividend dat Shell altijd betaald heeft…

Door aandelen te combineren met puts kunt u de uw portefeuille beschermen

2.Een andere reden om een put-optie te kopen is dat u profijt wilt hebben van een koersdaling. Een put neemt immers in waarde toe wanneer de onderliggende waarde daalt. Wanneer er geen koersdaling plaatsvindt en de koers van de onderliggende waarde aan het einde van de looptijd hoger is dan de uitoefenprijs van de put-optie, verliest u de door u betaalde premie. De geïnvesteerde premie is uw maximale verlies. Een belegger die 2 maandengeleden put-opties gekocht had met als onderliggende waarde bijvoorbeeld de AEX zou flink verdiend hebben aan de beursdaling. Zo was een Put AEXDec’20 400 in februari te koop voor €1,00. De AEX index stond toen 625 punten. Een paar weken later kostte dezelfde optie €75 nadat de beurs hard daalde vanwege de coronacrisis en ingestorte olieprijs. Een waardevermeerdering voor de put-optie van €74,00 ofwel 7400 procent. Een enorme potentiele winst. Veel beleggers krijgen door dit soort percentages de ijdele hoop dat ze dus dit soort rendementen kunnen maken. Achteraf lijkt het makkelijk en als je lang genoeg volhoudt gebeurt dat ook vast wel eens, maar de verliezen zijn per saldo minsten zo groot.

Een put-optie kunt u dus kopen wanneer u de verwachting heeft dat de onderliggende waarde zal dalen. Wanneer de onderliggende waarde echter stijgt, zal de put-optie in waarde afnemen.

(Video) Hoe opties door te rollen Langer wachten op winst of liever een zeker verlies

Visueel
In onderstaande grafiek is de winst of het verlies op expiratiedatum afgebeeld, wanneer de put-optie RD(Royal Dutch Shell)zou zijn gekocht, afgezet tegen de koers van het aandeel Shell. Op het moment van aankoop koste deze put-optie €1. U ziet: hoe lager de aandelenkoers, hoe groter de winst in de optie. Dit compenseert een deel van het verlies op de aandelenkoers alsdeze daalt.

Notatie
Een put-optie ziet u op exact dezelfde wijze in uw overzicht staan als de calloptie. Er is een verschil: in plaats van Call of een C, staat er Put of een P.

PutRDDec ’22 €15

U ziet dat uit deze notering de vier onderstaande karakteristieken zijn af te leiden. Alle opties voldoen aan deze vier karakteristieken.

1. De optiesoort (call of put)

(Video) NA DEZE VIDEO KAN JIJ BEGINNEN MET BELEGGEN (BELEGGEN VOOR BEGINNERS)

2. De onderliggende waarde die de optie vertegenwoordigd

3. De expiratiedatum

4. De uitoefenprijs

Een veelvoorkomende variant op deze notering is: RD P15,00 DEC’22

U ziet dat deze notering dezelfde karakteristieken heeft, maar in andere volgorde (2,1,4,3).

(Video) Hoe analyseer je een aandeel? Met Jim Tehupuring (ProBeleggen)

Samengevat

De koper van een put-optie heeft het recht om honderd aandelen te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, gedurende een bepaalde looptijd. Wanneer de koper gebruik maakt van dit recht heet dit uitoefenen of exercisen. Om dit recht te verkrijgen wordt een premie betaald.

Een putkopen is interessant wanneer u een koersdaling in de onderliggende waarde verwacht en u hiervan wilt profiteren. Een andere reden om een put te kopen is om uw portefeuille te beschermen tegen een waardedaling. Wanneer u op deze wijze gebruik maakt van put-opties kunt u vooraf uw maximale verlies vaststellen.

Een contract bevat altijd 100 aandelen.
Een put-optie kan altijd worden uitgeoefend worden tot en met expiratiedatum.

Terug naar Shell:

Wanneer u opties koopt, betaalt u een premie. Nu is het kenmerkend voor langlopende opties dat u hier wat meer voor betaalt, maar dat deze dankzij hun lange looptijd slechts beperkt in waarde dalen als de looptijd verstrijkt. Om die reden zouden we er voor kiezen om de Put RD Dec’24 15 te kopen indien we aandelen Shell willen beschermen. Kosten: €3,50. Daarmee verkrijgen we de ‘verzekering’ dat aandelen Shell de komende 4 jaar verkocht kunnen worden voor €15.

De huidige aandelenkoers is €17,00. Zouden we nu de aandelen kopen met deze putoptie dan is de totale investering €20,50. Wanneer het dividend de komende vier jaren wel gewoon wordt uitbetaald dan ontvangt u naar waarschijnlijkheid ruim €7 dividend. Het te ontvangen dividend samen met de garantie dat u altijd €15 voor uw aandelen terug krijgt, is er nagenoeg geen risico.
Denkt u dat Shell haar dividend blijft betalen? Dan kan dit een interessante oplossing zijn met weinig risico. Dankzij de put-optie zult u hoe dan ook rustig slapen.

(Video) Hoe werkt short gaan? - RTL Z BEURSSPEL

Bent u geïnteresseerd in beleggen in opties?Kijk dan eens bij Jim Tehupuring. Voor ProBeleggen belegt Jimin aandelen en opties. Bijzijn beleggingsvoorstellen geeft hij altijd een heldere uitleg hoe een eventuele optie werkt en wat de voor- en nadelen hier van zijn.

DEEL DIT ARTIKEL OP

TwitterFacebookWhatsAppGoogle+LinkedIn

FAQs

Hoe werkt een put optie? ›

Een putoptie is een contract dat de koper het recht, maar niet de verplichting, geeft om een bezit te verkopen voor een bepaalde prijs, op een bepaalde afloopdatum. De waarde van een putoptie stijgt als de onderliggende waarde daalt in prijs.

Hoe schrijf ik een put optie? ›

Bij het schrijven van put opties probeert een belegger echter om aandelen te kopen tegen een lagere prijs dan de huidige marktprijs. Ook kan deze strategie worden gebruikt om premie binnen te harken, als u denkt dat aandeel te ver is gedaald.

Waarom put optie schrijven? ›

Door putopties te schrijven kan de belegger dat verlies beperken. Wanneer de koers stijgt, zal de putoptie namelijk waardeloos verlopen. De belegger kan de premie dan volledig houden. Daalt de koers van het aandeel dan beperkt dat wel de winst uit de shortpositie.

Wat is een belangrijk kenmerk van het schrijven van een call optie? ›

De schrijver (verkoper) van een call optie heeft de plicht om aandelen te verkopen tegen een vooraf bepaalde koers (uitoefenprijs) op een vooraf bepaalde datum (expiratiedatum). Dit wordt ook wel een short call optie genoemd.

Hoe oefen je een optie uit? ›

Bij uitoefening van een optie zal de bank meestal door loting bepalen welke verkoper (schrijver) aan zijn verplichting moet voldoen. Zo'n aanwijzing door de bank heet een 'assignment'. Voor verkopers van een calloptie betekent dit bijvoorbeeld dat er aandelen geleverd moeten worden.

Wat is een put optie kopen? ›

Bij een put optie heeft de koper het recht om gedurende de looptijd van de optie een bepaalde onderliggende waarde te verkopen aan een vooraf afgesproken prijs. Dit is interessant voor de belegger wanneer de koers van de onderliggende waarde lager is dan de uitoefenprijs.

Wat is het verschil tussen een call en put optie? ›

Een calloptie koop je om zeker te zijn dat je een goed tegen een afgesproken prijs kunt kopen, in de hoop dat de waarde ervan nog zal stijgen en je dus winst kunt maken. Putopties schrijven aandeelhouders uit om een bepaald aandeel of effect te verkopen tegen een van tevoren afgesproken prijs.

Wie schrijft die blijft optie? ›

De schrijver van een optie kan een professionele handelaar zijn, maar is net zo goed een particuliere belegger. Ook jij kunt optie schrijven.

Welke invloed heeft de looptijd van een optie op de prijs van een optie? ›

Wanneer aan het eind van de looptijd (bij expiratie) van de optie de prijs van de onderliggende waarde onder de afgesproken uitoefenprijs ligt, zal de optie geen waarde meer hebben. Men kan immers deze onderliggende waarde goedkoper kopen dan voor de afgesproken prijs.

Is een call optie verplicht? ›

De koper is niet verplicht om de optie na de looptijd te kopen. Als het product minder waard is dan de vooraf afgesproken prijs, zal hij van de koop afzien. De koper is dan wel verplicht om de optiepremie te betalen aan de schrijver.

Kan je een call optie verkopen? ›

Het kopen van een calloptie geeft u het recht, maar niet de plicht, om een onderliggende markt te kopen tegen een vaste prijs - de zogenaamde 'strikeprijs' - op of vóór een bepaalde datum. Hoe meer de marktwaarde stijgt, hoe meer winst u kunt maken. U kunt ook callopties verkopen.

Wat is de premie van een optie? ›

Wat is een optiepremie? Een optiepremie is de prijs van een optie. De prijs kan bestaan uit intrinsieke waarde en tijdswaarde en wordt beïnvloed door de uitoefenprijs van de optie, de koers van de onderliggende waarde, de rente, het dividend, de looptijd en de volatiliteit.

Wat kan de prijs van een aandelenoptie beïnvloeden? ›

Er zijn verschillende factoren die de prijs van een optie beïnvloeden. In de traditionele markt zijn de belangrijkste variabelen onder meer de prijs van het onderliggende instrument, de uitoefenprijs, de volatiliteit en de duur tot de vervaldatum.

Wat kan er gebeuren als je ongedekt opties schrijft? ›

Bij het ongedekt schrijven van een put-optie loopt de belegger het risico dat de koers van de onderliggende waarde sterk daalt. Dan kan de situatie ontstaan dat de belegger de onderliggende waarde moet kopen tegen een prijs die (veel) hoger ligt dan de dan geldende waarde.

Wat gebeurt er met een optie op de expiratiedatum? ›

Op de expiratiedatum eindigt de looptijd van optiecontracten en wikkelen marktpartijen hun optieposities af. Heb je op dat moment nog een calloptie in bezit en ligt de koers van het aandeel onder de afgesproken uitoefenprijs, dan loopt de optie waardeloos af en ben je je inleg kwijt.

Hoe laat lopen opties af? ›

Indexopties in Nederland expireren tussen 15.30 en 16.00 uur. De expiratiekoers komt tot stand, doordat er tussen 15.30 en 16.00 uur een gemiddelde wordt genomen van de stand van de AEX op elke hele minuut. De Nederlandse aandelenopties kan men blijven verhandelen tot het sluiten van de markt; dat is om 17.30.

Is een optie nemen bindend? ›

Een optie is bindend

Omdat door het lichten van de optie de verkoop automatisch volgt, is het noodzakelijk dat alle modaliteiten van de verkoop (zoals de prijs, betalingstermijnen en voorwaarden) nauwkeurig in de optie zijn opgenomen. De optie is dan ook bindend voor zowel de koper als de verkoper!

Hoe bereken je de prijs van een optie? ›

Bij call-opties wordt de intrinsieke waarde berekend door de uitoefenprijs van de optie af te trekken van de koers van de onderliggende waarde. Op het moment dat een aandeel bijvoorbeeld 90 euro noteert en de optie een uitoefenprijs heeft van 90 euro, dan is de intrinsieke waarde 10 euro.

Is een optie altijd 100 aandelen? ›

Bij het beleggen gaat het om een onderliggende waarde zoals valuta, grondstoffen of aandelen. Bij opties is er sprake van een contractgrootte; koopt u een optie met een aandeel als onderliggende waarde, bijvoorbeeld Heineken, dan gaat het om 100 aandelen.

Hoe ook jij geld verdient met opties? ›

Piet van Noppen & Peter Meijenburg

Dit is een Nederlands boekje waarin op een heldere manier wordt uitgelegd wat opties zijn, hoe u enkele eenvoudige strategieën kunt gebruiken in uw portefeuille en vooral hoe u daar geld mee kunt verdienen.

Waarom call optie kopen? ›

Je koopt een call optie als je een koersstijging verwacht. Er zijn twee belangrijke voordelen ten opzichte van het kopen van aandelen: De waarde van de belegging is kleiner. Het rendement kan hoger zijn en het maximale verlies is lager.

Wat gebeurt er op expiratie als u een positie heeft in een call optie op de volatiliteitsindex die in the money is? ›

Als de volatiliteitsindex bij het expireren van de optie hoger is dan de uitoefenprijs van de prijs van een putoptie op deze volatiliteitsindex, vervalt de optie waardeloos. Callopties op volatiliteit kunnen worden gebruikt als afdekking voor prijsdalingen in de markt.

Hoe werkt long gaan? ›

Long gaan is de standaard manier van beleggen, waarbij een belegger een beleggingsproduct koopt om deze later met winst te kunnen verkopen. Met de zogenaamde long positie zet u dus in op een stijging van de koers.

Hoe werkt een optie nemen op een huis? ›

Dit houdt concreet in dat de kandidaat-koper de verkoper schriftelijk (meestal aangetekend) moet informeren dat hij de woning wenst aan te kopen. Het lichten van de optie brengt de verkoop definitief tot stand, waarna partijen kunnen overgaan tot het ondertekenen van de compromis.

Wat is de tijdswaarde van een optie? ›

De tijdswaarde omvat dit aspect, waar de koper van de optie voor moet betalen in de vorm van een hogere optiepremie. Wanneer de koers van het aandeel en de uitoefenprijs van de optie gelijk zijn, heeft een optie daarom nog steeds waarde. Dat is de tijdswaarde, en die is het grootste bij at-the-money opties.

Is een optie een aandeel? ›

Een optie (ook wel 'derivaat' genoemd) is een recht om binnen of na een afgesproken periode een beleggingsproduct te kopen of te verkopen. Dit gebeurt tegen een vooraf bepaalde (uitoefen)prijs. Bijvoorbeeld 50 aandelen tegen een waarde van € 5,00.

Hoeveel aandelen is een optie? ›

Als je een optie koopt, ga je een verplichting aan voor (meestal) honderd maal de onderliggende waarde. De koers is altijd aangegeven per stuk van de onderliggende waarde. Je betaalt (of ontvangt als je opties 'schrijft') dus altijd de koers x 100.

Welke soort opties zijn er? ›

Er zijn twee soorten opties:
  • Call-optie: geeft je het recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen tegen de uitoefenprijs. Dit is gunstig als de koers van een aandeel stijgt. ...
  • Put-optie: geeft je het recht om een bepaalde onderliggende waarde te verkopen tegen de uitoefenprijs.

Waar wil je op inspelen als je een call optie schrijft? ›

Als je een call of put koopt en daarmee wilt inspelen op een stijging of daling van een aandeel, is de keus enorm. Vooral als het gaat om veel verhandelde aandelen op de Amerikaanse beurzen. Neem een aandeel als Apple.

Wat doet een put? ›

Put is een diep gat in de grond gemaakt met het doel ondergrondse watervoorraden te bereiken.

Wat kost een put? ›

De prijs van een put zoals deze kan variëren van €350,- tot €1000,- (zonder pomp).

Hoe ontstaat een put? ›

Meestal zijn ze een paar meter diep. In de bergen stroomt het water langs de berghellingen naar beneden. Daar wordt het grondwater dan meestal door watervaste lagen van klei opgesloten. Als men dan in een vallei van zo'n berghelling een put graaft loopt het water de vallei in en loopt de put vol.

Hoe verdien je geld met opties? ›

Koop je een optie, dan betaal je een bedrag aan de verkoper. Als verkoper van een optie ontvang je dat geld dus. Als verkoper heb je echter ook nog de verplichting om aandelen te leveren indien de koper van de optie zijn recht uitoefent om de aandelen te kopen.

Videos

1. Technische Analyse - De basis van beleggen met Technische Analyse
(een Passief Inkomen)
2. Hoe word ik rijk van aandelen?
(Universiteit van Nederland)
3. Slim beleggen in 2020 - Online Seminar BNP
(RTL Z)
4. Beurs Inside - Een uur lang Beurs, Geld en Lol
(RTL Z)
5. 3. Waarin kan je beleggen?
(Bolero _be)
6. Beginnen met beleggen? Hoe doe je dat? • #BeursInside
(RTL Z)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 01/30/2023

Views: 6022

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.