Put-optie, hoe werkt het? (2023)

Jim Tehupuring vrijdag, 17 april 2020 10:00

(Video) Hoe Werken Put Opties: Opties Handelen Voor Beginners

Wilt u zich indekken tegen het risico van koersdaling, maar wel blijven profiteren van koersstijging en dividend? Dan zou u kunnen overwegen put-opties aan te schaffen. Maar hoe werkt dit precies?

De put-optie heeft een groot aantal overeenkomende kenmerken met de call-optie. Ook in geval van put-opties is er namelijk sprake van een looptijd en een uitoefenprijs. Maar er is een heel belangrijk verschil: als de onderliggende waarde stijgt, dan zal de put dalen, en andersom. Wie een put-optie koopt, speelt dus in op beursdaling.

Om verwarring te voorkomen kunt u het beste de definitie vergeten, en dit onthouden:
Call-optie = Kooprecht
Put-optie = Verkooprecht

De put-optie geeft het recht tot verkoop. Een put wordt vaak vergeleken met een brandverzekering. Alsiemandeen eigen huis bezit en zijn bezit wil verzekeren tegen brand, kan hij een brandverzekering afsluiten. Voor deze brandverzekering zal hij jaarlijks een premie moeten betalen. Wanneer het huis in het jaar daarna niet afbrand, heeft hij zijn premie voor niets betaald. Mocht zijn huis echter wel afbranden binnen de looptijd van de verzekering dan zal de verzekerdeeen schade-uitkering ontvangen.Op die manier is hij/zij beschermd.

Met een gekochte put-optiekunt u daarmee een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel, verzekeren tegen ‘brand’, oftewel een waardedaling. Als ueen put-optie heeft op bijvoorbeeld het aandeel Shell, dan betekent dit dat u het recht heeft aandelen Shellte verkopen voor een bepaalde prijs. Voor dit recht tot verkoop betaalt u een premie.

(Video) Uitleg Opties

De koper van een put-optie heeft het recht om gedurende een bepaalde tijd een onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.Wanneer de onderliggende waarde daalt, neemt uw put-optie in waarde toe. Wanneer de onderliggende waarde stijgt, zal de put-optie echter in waarde afnemen.

Wanneer kopen?
De vraag is nu wanneer u een put-optie kunt kopen. Er zijn twee redenen om een put-optie te kopen:

1.Wanneer u aandelen in bezit heeft en deze wilt verzekeren tegen een waardedaling biedt een put-optie uitkomst. Met de koop van een put-optie dekt u uw aandelen af. Stel dat u aandelen Shellin bezit heeft op een koers van €17 en deze aandelen wilt afdekken op een niveau van €15. U koopt in dit geval een put-optie met een uitoefenprijs van €15. Door de koop heeft u gedurende de looptijd van de put-optie het recht de aandelen Shellte verkopen voor €15. U zult alleen gebruik maken van uw recht wanneer de aandelen onder de €15 noteren. Wanneer de aandelen meer dan €15 noteren (bijv €20) is het immers veel interessanter de stukken op de beurs te verkopen voor een hogere prijs. Wanneer de aandelen onder de €15 noteren op einddatum, kunt u gebruik maken van uw verkooprecht op €15. Dankzij de put blijft uw verlies beperkt. In dit geval is uw verlies: aankoopkoers Shell+ betaalde premie voor de putoptie – €15. Stel dat u de aandelen hebt gekocht voor €17 en dat u op dat moment een put-optie kocht die u 9 maanden lang de mogelijkheid gaf de aandelen weer te verkopen voor €15 per stuk. De put-optie kostte €1 en de totale investering was dus €18. U wist dan vooraf dat wat er ook gebeurde, u altijd €15 zou terugkrijgen en het verlies dus beperkt was tot €3. Zou het aandeel dalen naar €12, €5 of €2. Het verlies bleef beperkt tot €3. Mocht de koers stijgen naar €25 dan maakt u geen gebruikvan uw verkooprecht en verkoopt de aandelen gewoon op de beurs voor €25 per stuk. Een mooie winst en dan hebben we nog geen rekening gehouden met het hoge dividend dat Shell altijd betaald heeft...

Door aandelen te combineren met puts kunt u de uw portefeuille beschermen
2.Een andere reden om een put-optie te kopen is dat u profijt wilt hebben van een koersdaling. Een put neemt immers in waarde toe wanneer de onderliggende waarde daalt. Wanneer er geen koersdaling plaatsvindt en de koers van de onderliggende waarde aan het einde van de looptijd hoger is dan de uitoefenprijs van de put-optie, verliest u de door u betaalde premie. De geïnvesteerde premie is uw maximale verlies. Een belegger die 2 maandengeleden put-opties gekocht had met als onderliggende waarde bijvoorbeeld de AEX zou flink verdiend hebben aan de beursdaling. Zo was een Put AEXDec’20 400 in februari te koop voor €1,00. De AEX index stond toen 625 punten. Een paar weken later kostte dezelfde optie €75 nadat de beurs hard daalde vanwege de coronacrisis en ingestorte olieprijs. Een waardevermeerdering voor de put-optie van €74,00 ofwel 7400 procent. Een enorme potentiele winst. Veel beleggers krijgen door dit soort percentages de ijdele hoop dat ze dus dit soort rendementen kunnen maken. Achteraf lijkt het makkelijk en als je lang genoeg volhoudt gebeurt dat ook vast wel eens, maar de verliezen zijn per saldo minsten zo groot.

Een put-optie kunt u dus kopen wanneer u de verwachting heeft dat de onderliggende waarde zal dalen. Wanneer de onderliggende waarde echter stijgt, zal de put-optie in waarde afnemen.

(Video) Beleggen in Opties Bedrijfseconomie havo/ vwo

Visueel
In onderstaande grafiek is de winst of het verlies op expiratiedatum afgebeeld, wanneer een put-optie zou zijn gekocht met als uitoefenprijs €20. Op het moment van aankoop koste deze put-optie €1. Op die X-as ziet u de aandelenkoers. U ziet: hoe lager de aandelenkoers, hoe groter de winst in de optie. Dit compenseert een deel van het verlies op de aandelenkoers alsdeze daalt.

Notatie
Een put-optie ziet u op exact dezelfde wijze in uw overzicht staan als de calloptie. Er is een verschil: in plaats van Call of een C, staat er Put of een P.

PutRDDec ’22 €15

U ziet dat uit deze notering de vier onderstaande karakteristieken zijn af te leiden. Alle opties voldoen aan deze vier karakteristieken.

1. De optiesoort (call of put)
2. De onderliggende waarde die de optie vertegenwoordigd
3. De expiratiedatum
4. De uitoefenprijs

(Video) Call en put opties uitleg (opties) - Bedrijfseconomie

Een veelvoorkomende variant op deze notering is: RD P15,00 DEC’22
U ziet dat deze notering dezelfde karakteristieken heeft, maar in andere volgorde (2,1,4,3).

Samengevat
De koper van een put-optie heeft het recht om honderd aandelen te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, gedurende een bepaalde looptijd. Wanneer de koper gebruik maakt van dit recht heet dit uitoefenen of exercisen. Om dit recht te verkrijgen wordt een premie betaald.

Een putkopen is interessant wanneer u een koersdaling in de onderliggende waarde verwacht en u hiervan wilt profiteren. Een andere reden om een put te kopen is om uw portefeuille te beschermen tegen een waardedaling. Wanneer u op deze wijze gebruik maakt van put-opties kunt u vooraf uw maximale verlies vaststellen.

Een contract bevat altijd 100 aandelen.
Een put-optie kan altijd worden uitgeoefend worden tot en met expiratiedatum.

Terug naar Shell:
Wanneer u opties koopt, betaalt u een premie. Nu is het kenmerkend voor langlopende opties dat u hier wat meer voor betaalt, maar dat deze dankzij hun lange looptijd slechts beperkt in waarde dalen als de looptijd verstrijkt. Om die reden zouden we er voor kiezen om de Put RD Dec’24 15 te kopen indien we aandelen Shell willen beschermen. Kosten: €3,50. Daarmee verkrijgen we de ‘verzekering’ dat aandelen Shell de komende 4 jaar verkocht kunnen worden voor €15.

(Video) les 3 Calls en Puts kopen

De huidige aandelenkoers is €17,00. Zouden we nu de aandelen kopen met deze putoptie dan is de totale investering €20,50. Wanneer het dividend de komende vier jaren wel gewoon wordt uitbetaald dan ontvangt u naar waarschijnlijkheid ruim €7 dividend. Het te ontvangen dividend samen met de garantie dat u altijd €15 voor uw aandelen terug krijgt, is er nagenoeg geen risico.
Denkt u dat Shell haar dividend blijft betalen? Dan kan dit een interessante oplossing zijn met weinig risico. Dankzij de put-optie zult u hoe dan ook rustig slapen.

FAQs

Hoe werkt een put optie? ›

Een putoptie is een contract dat de koper het recht, maar niet de verplichting, geeft om een bezit te verkopen voor een bepaalde prijs, op een bepaalde afloopdatum. De waarde van een putoptie stijgt als de onderliggende waarde daalt in prijs.

Hoe werkt een put? ›

Wanneer iemand een put-optie koopt, koopt iemand het recht om een onderliggend bezit (zoals een aandeel) te verkopen tegen een prijs die voorafgaand is afgesproken. Het verkopen van het aandeel kan dan alleen tijdens de vooraf gesproken periode (tot de expiratiedatum) of op een bepaalde datum.

Wat is een geschreven put optie? ›

De schrijver (verkoper) van een put optie heeft de plicht om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde koers (uitoefenprijs) op een vooraf bepaalde datum (expiratiedatum). Dit wordt ook wel een short put optie genoemd.

Waarom put optie schrijven? ›

Door putopties te schrijven kan de belegger dat verlies beperken. Wanneer de koers stijgt, zal de putoptie namelijk waardeloos verlopen. De belegger kan de premie dan volledig houden. Daalt de koers van het aandeel dan beperkt dat wel de winst uit de shortpositie.

Wat is het verschil tussen een call en put optie? ›

Een calloptie koop je om zeker te zijn dat je een goed tegen een afgesproken prijs kunt kopen, in de hoop dat de waarde ervan nog zal stijgen en je dus winst kunt maken. Putopties schrijven aandeelhouders uit om een bepaald aandeel of effect te verkopen tegen een van tevoren afgesproken prijs.

Kun je opties altijd verkopen? ›

Over het algemeen is de verhandelbaarheid van opties goed, je kunt altijd je opties verkopen. In het geval van opties op minder verhandelde aandelen moet je rekening houden met hogere spreads. Met opties kun je speculeren op een koersstijging of -daling.

Hoeveel kost een put? ›

De prijs van een put zoals deze kan variëren van €350,- tot €1000,- (zonder pomp).

Hoe krijg je een put open? ›

Stappenplan voor het openen van je septische put
 1. Stap 1: vind je septische put. De meeste mensen weten waar hun septische put zit. ...
 2. Stap 2: wat voor deksel is er? Je hebt verschillende soorten deksels voor septische putten. ...
 3. Stap 3: haal de sleutels uit. ...
 4. Stap 4: hef het deksel op. ...
 5. Stap 5: sluit de put weer af.

Is een optie altijd 100 aandelen? ›

Als je een optie koopt, ga je een verplichting aan voor (meestal) honderd maal de onderliggende waarde. De koers is altijd aangegeven per stuk van de onderliggende waarde. Je betaalt (of ontvangt als je opties 'schrijft') dus altijd de koers x 100.

Wie schrijft die blijft optie? ›

De schrijver van een optie kan een professionele handelaar zijn, maar is net zo goed een particuliere belegger. Ook jij kunt optie schrijven.

Waarom call optie kopen? ›

Je koopt een call optie als je een koersstijging verwacht. Er zijn twee belangrijke voordelen ten opzichte van het kopen van aandelen: De waarde van de belegging is kleiner. Het rendement kan hoger zijn en het maximale verlies is lager.

Hoe schrijf je een optie? ›

opties (meerv.)

Is een optie een effect? ›

Effect is de verzamelnaam voor de financiële producten die op een beurs verhandeld worden. Effecten zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties, opties, financiële futures, agrarische termijncontracten, warrants en special products.

Wat is een put order? ›

Een put optie is een financieel product dat de koper van de optie het recht geeft om aandelen (of een andere onderliggende waarde) tegen een van tevoren vastgestelde prijs te verkopen.

Welke invloed heeft de looptijd van een optie op de prijs van een optie? ›

Wanneer aan het eind van de looptijd (bij expiratie) van de optie de prijs van de onderliggende waarde onder de afgesproken uitoefenprijs ligt, zal de optie geen waarde meer hebben. Men kan immers deze onderliggende waarde goedkoper kopen dan voor de afgesproken prijs.

Hoe ook jij geld verdient met opties? ›

Piet van Noppen & Peter Meijenburg

Dit is een Nederlands boekje waarin op een heldere manier wordt uitgelegd wat opties zijn, hoe u enkele eenvoudige strategieën kunt gebruiken in uw portefeuille en vooral hoe u daar geld mee kunt verdienen.

Hoe verdien je geld met opties? ›

Koop je een optie, dan betaal je een bedrag aan de verkoper. Als verkoper van een optie ontvang je dat geld dus. Als verkoper heb je echter ook nog de verplichting om aandelen te leveren indien de koper van de optie zijn recht uitoefent om de aandelen te kopen.

Hoe oefen ik een call optie uit? ›

Exercisen is het uitoefenen van een optierecht. Een belegger oefent een optie uit als hij van het recht gebruikmaakt om de onderliggende waarden te kopen (bij een) of te verkopen (bij een putoptie). Het tegenovergestelde van exercisen is assignen. Daarbij heeft een belegger geen recht maar een plicht.

Hoe werken opties voorbeeld? ›

Bij het kopen van een optie, koopt u het recht om een bepaalde hoeveelheid effecten in de toekomst voor een bepaalde prijs te kopen of verkopen. U maakt bijvoorbeeld de afspraak om gedurende 6 maanden het recht te hebben om 100 specifieke aandelen te kopen tegen een van te voren afgesproken prijs.

Wat is de premie van een optie? ›

Wat is een optiepremie? Een optiepremie is de prijs van een optie. De prijs kan bestaan uit intrinsieke waarde en tijdswaarde en wordt beïnvloed door de uitoefenprijs van de optie, de koers van de onderliggende waarde, de rente, het dividend, de looptijd en de volatiliteit.

Is een call optie verplicht? ›

De koper is niet verplicht om de optie na de looptijd te kopen. Als het product minder waard is dan de vooraf afgesproken prijs, zal hij van de koop afzien. De koper is dan wel verplicht om de optiepremie te betalen aan de schrijver.

Heb je vergunning nodig voor waterput? ›

Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? Dan moet u in het bezit zijn van een watervergunning. Soms hoeft u alleen een melding te doen. Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben.

Kun je zelf een waterput slaan? ›

Vaak is het zo dat je de bron door een bevoegde instelling dient te laten boren. Tot 10 meter mag je zelf graven, maar vaak vind je hier geen water dat geschikt is als drinkwater. Verder hoef je geen vergunning te hebben als je geen grote hoeveelheden water gaat oppompen. Controleer dit dus even.

Kan je overal een waterput slaan? ›

Regels m.b.t. laten slaan van een waterbron

Als u een waterbron wilt aanleggen hoeft u geen vergunning aan te vragen als: De pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10m3 per uur. De waterbron / waterput buiten een beschermd gebied ligt. De waterput niet dieper is dan de maximale diepte die daar is toegestaan.

Hoe Ontstop je een put? ›

Zo maakt u zelf een ontstoppingsmiddel:
 1. Meng 50 gram baking soda (baksoda) met 80 milliliter schoonmaakazijn in een emmer (Let op: doe dit in de badkamer, want het mengsel gaat direct bruisen).
 2. Spoel het mengsel door de afvoer.
 3. Laat het een uur intrekken.
 4. Spoel daarna de leidingen schoon met warm water.

Wat te doen aan een stinkende put? ›

Spoel de afvoer door met ontstoppingsmiddel

Gooi eerst een kopje soda in het putje, gevolgd door een kopje azijn. Wanneer dit met elkaar in aanraking komt, ontstaat een reactie. Hierdoor komt aanslag in de afvoer los. Laat dit vervolgens een tijdje intrekken en giet vervolgens kokend water door het putje.

Hoe diep kan een put zijn? ›

Oftewel: een waterput kan een meter diep zijn, maar op sommige plekken zijn er putten waar het water op 200 meter diepte uit de grond wordt gepompt.

Wat als een optie afloopt? ›

Op de expiratiedatum eindigt de looptijd van optiecontracten en wikkelen marktpartijen hun optieposities af. Heb je op dat moment nog een calloptie in bezit en ligt de koers van het aandeel onder de afgesproken uitoefenprijs, dan loopt de optie waardeloos af en ben je je inleg kwijt.

Wat is een optie waard? ›

De intrinsieke waarde van een optie is de waarde die de optie zou hebben indien deze direct uitgeoefend zou worden. Bij call-opties wordt de intrinsieke waarde berekend door de uitoefenprijs van de optie af te trekken van de koers van de onderliggende waarde.

Wat is verkocht onder optie? ›

Staat een woning onder optie, dan is de woning voor een bepaalde tijd gereserveerd voor iemand. De woning mag in die tijd niet aan een andere partij verkocht worden. Staat een woning onder bod dan is de verkoper in onderhandeling met de mogelijke koper.

Kan je een optie nemen op een huis? ›

Een optie geeft je het recht (maar niet de plicht) om het onroerend goed binnen een met de verkoper afgesproken termijn aan de welbepaalde prijs te kopen. Die termijn kan gaan van enkele dagen tot zelfs maanden. In die periode mag de verkoper het huis niet aan iemand anders verkopen.

Welke soort opties zijn er? ›

Er zijn twee soorten opties:
 • Call-optie: geeft je het recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen tegen de uitoefenprijs. Dit is gunstig als de koers van een aandeel stijgt. ...
 • Put-optie: geeft je het recht om een bepaalde onderliggende waarde te verkopen tegen de uitoefenprijs.

Is een optie een aandeel? ›

Een optie (ook wel 'derivaat' genoemd) is een recht om binnen of na een afgesproken periode een beleggingsproduct te kopen of te verkopen. Dit gebeurt tegen een vooraf bepaalde (uitoefen)prijs. Bijvoorbeeld 50 aandelen tegen een waarde van € 5,00.

Hoe worden stock options belast? ›

Het belastbaar bedrag van het voordeel is in principe gelijk aan 18% van de waarde van de aandelen waarvoor de opties werden uitgereikt. Wanneer de optie echter wordt toegekend voor een periode van meer dan vijf jaar, dan wordt het belastbaar voordeel verhoogd met 1% per jaar.

Wat is de betekenis van een optie? ›

Een optie is een financieel instrument dat u het recht – maar niet de plicht – geeft om een waarde te kopen of te verkopen wanneer de prijs ervan binnen een vastgestelde tijdsperiode voorbij een bepaald punt beweegt. Opties bestaan in de vorm van een contract, tussen de schrijver en de houder.

Wat kan de prijs van een aandelenoptie beïnvloeden? ›

Er zijn verschillende factoren die de prijs van een optie beïnvloeden. In de traditionele markt zijn de belangrijkste variabelen onder meer de prijs van het onderliggende instrument, de uitoefenprijs, de volatiliteit en de duur tot de vervaldatum.

Wat kost een put? ›

De prijs van een put zoals deze kan variëren van €350,- tot €1000,- (zonder pomp).

Wat kan er gebeuren als je ongedekt opties schrijft? ›

Bij het ongedekt schrijven van een put-optie loopt de belegger het risico dat de koers van de onderliggende waarde sterk daalt. Dan kan de situatie ontstaan dat de belegger de onderliggende waarde moet kopen tegen een prijs die (veel) hoger ligt dan de dan geldende waarde.

Wat gebeurt er op expiratie als u een positie heeft in een call optie op de volatiliteitsindex die in the money is? ›

Als de volatiliteitsindex bij het expireren van de optie hoger is dan de uitoefenprijs van de prijs van een putoptie op deze volatiliteitsindex, vervalt de optie waardeloos. Callopties op volatiliteit kunnen worden gebruikt als afdekking voor prijsdalingen in de markt.

Wat is een putoptie kopen? ›

Wat is een put optie? Bij een put optie heeft de koper het recht om gedurende de looptijd van de optie een bepaalde onderliggende waarde te verkopen aan een vooraf afgesproken prijs. Dit is interessant voor de belegger wanneer de koers van de onderliggende waarde lager is dan de uitoefenprijs.

Hoe gaat het doorrollen van opties? ›

Het doorrollen van een optie houdt in dat een positie in een kortlopende optieserie gesloten wordt en tegelijkertijd een nieuwe positie in een langer lopende optieserie geopend wordt. Het doorrollen gebeurt meestal kort voor expiratie van de kortlopende optieserie.

Hoe laat lopen opties af? ›

Indexopties in Nederland expireren tussen 15.30 en 16.00 uur. De expiratiekoers komt tot stand, doordat er tussen 15.30 en 16.00 uur een gemiddelde wordt genomen van de stand van de AEX op elke hele minuut. De Nederlandse aandelenopties kan men blijven verhandelen tot het sluiten van de markt; dat is om 17.30.

Videos

1. Hoe werken Opties?
(Beleggingsinstituut)
2. hoe werken call- en put opties?
(optiesbeleggen)
3. hoe werkt een call - en put optie ?
(optiesbeleggen)
4. hoe werkt een call optie en hoe werkt een put optie?
(optiesbeleggen)
5. hoe werkt een call optie en een put optie?
(optiesbeleggen)
6. Hoe werkt een call optie en hoe werkt een put optie?
(optiesbeleggen)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 12/25/2022

Views: 6026

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.